priac praha

Image

 

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze v Praze

Řešíme spory z domácích i mezinárodních obchodů s komoditami
a souvisejících pohledávek

 

Stálý rozhodčí soud se sídlem v Praze

zřízený na základě zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách
v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení


flexibilita         důvěrnost         odbornost         nestrannost  


Šetřete při řešení sporů čas i peníze

© 2019 priac.eu. All Rights Reserved.